Obchodní podmínky

1. Registrace a vstup do systému www.koltico.cz

1.1. Vstup do internetové prezentace www.koltico.cz je umožněn zákazníkovi bez nutnosti registrace.
1.2. Pro objednání zboží nebo zjištění konkrétní ceny je registrace nutná.
 

2. Ceny, záruka na zboží a závaznost objednávky

2.1. Ceny u zboží v systému www.koltico.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny.
2.2. KOLTICO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
2.3. Záruka na pneumatiky je 2 roky.
2.4. Odeslaná objednávka je závazná.
 

3. Způsob platby

3.1. Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.koltico.cz je realizovaná prostřednictvím dobírky za zboží.
3.2. Společnost KOLTICO s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit vybraným zákazníků odběr zboží "na fakturu".
3.3. Výběr způsobu platby je zcela v kompetenci společnosti KOLTICO s.r.o. a zákazníkům nevzniká žádný nárok si jej určovat.
 

4. Způsob dopravy

4.1. Doprava zboží k zákazníkovi je realizovaná spediční společností. Na adrese doručení je v tomto případě nutné zajistit v den doručení převzetí zboží v době od 8:00 - 17:00. Dopravit zboží lze případně rozvozem firmy KOLTICO s.r.o., možný je ale i osobní odběr
4.2. KOLTICO s.r.o. může i bez předchozího upozornění změnit způsob doručení.
4.3. V případě objednávky nad 20.000,- Kč bez DPH náklady na dopravu zboží hradí společnost KOLTICO s.r.o.
 

5. Slevy

5.1. Registrací do systému vzniká zákazníkovi nárok na slevu z běžných cen. O výši slev budete informováni.
 

6. Storno poplatky

6.1. V případě, že zákazník již vyexpedovanou zásilku stornuje/nepřevezme, je povinen uhradit reálné náklady na dopravu.
 

7. Místo zpětného odběru použitých pneumatik

Zakoupené pneumatiky budou zpětně odebrány bez nároku na úplatu dle zák. 185/2001 Sb. Odběratel se zavazuje výše uvedenou informaci o bezplatném zpětném odběru pneumatik v rozsahu dle paragrafu 3 odst. 2 z vyhlášky č.237/2002 Sb. předat až k poslednímu prodejci.

KOLTICO s.r.o.
Tovární 1630
769 01 Holešov
 

Reklamační řád společnosti KOLTICO s.r.o.

1. Záruční lhůty
1.1. Společnost KOLTICO s.r.o. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 2 let od data prodeje.
2. Záruka
2.1. Záruka poskytovaná společností KOLTICO s.r.o. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.
2.2. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.
2.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení pneu ojetím, či jejího poškození cizím předmětem.
2.4. Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.
2.5. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky
3. Reklamace
3.1. V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost KOLTICO s.r.o. uplatnit reklamaci neprodleně.
3.2. V případě, že zákazník uplatňuje reklamaci, zajistí doručení zboží do firmy KOLTICO s.r.o. na své náklady.
3.3. Reklamace zboží nebo služeb může společnost KOLTICO s.r.o. uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
3.4. V případě oprávněné reklamace je společnost KOLTICO s.r.o. povinna poskytnout zákazníkovi náhradu.
4. Náhrady
4.1. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.
4.2. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz v poměru k opotřebení zboží.
Reklamační řád společnosti KOLTICO s.r.o. se řídí platným českým právním řádem a společnost KOLTICO s.r.o. se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu.
 

Kdy a jak mi bude objednané zboží doručeno?

Zboží bude dodáno dle dohody se zákazníkem.
 

Jaký je postup při vyřizování objednávky?

Po odeslání objednávky dojde zákazníkovi opis objednávky. Následně je vyrozuměn e-mailem, kdy a v jakém termínu bude zboží doručeno. V případě, že se tento potvrzující e-mail nepodaří doručit, je zákazník kontaktován telefonicky.